Album

Regina 1990 - Regina

Regina 1990 - Regina

  1. Baciću zvijezde
  2. Kao nekad ona
  3. Ne pitaj me
  4. Spavaj, spavaj
Baciću zvijezde // Regina 1990 - Regina
  1. Baciću zvijezde // Regina 1990 - Regina
  2. Kao nekad ona // Regina 1990 - Regina
  3. Ne pitaj me // Regina 1990 - Regina
  4. Spavaj, spavaj // Regina 1990 - Regina